VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
VTEM skitter
 • podbudowa szkoły gimnazjalnej;
 • kształcenie w systemie dziennym;
 • 4-letni okres nauki;
 • szkoła bezpłatna.

Nauka w technikum to szansa na rozpoczęcie nowej drogi edukacyjnej oraz początek kariery zawodowej dla osób o różnych zainteresowaniach i predyspozycjach. Technikum kelnerskie to bezpłatna szkoła średnia o czteroletnim okresie nauczania w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku. Posiada uprawnienia szkoły publicznej, co oznacza, że jest darmowa. Po skończeniu szkoły uczniowie mogą podejść do egzaminu na technika oraz przystąpić do matury, która umożliwia kontynuowanie nauki w szkole wyższej.
Technikum kelnerskie umożliwia podjęcie pracy we wszystkich firmach prowadzących działalność gastronomiczną. Są to różnego typu: restauracje, kawiarnie, domy wczasowe, itd. Absolwenci mogą zająć się także obsługą przyjęć okolicznościowych, aranżacją sal i pomieszczeń o charakterze konsumpcyjnym, a także usługami doradczymi. Technikum kelnerskie to przedmioty takie jak: zasady żywienia człowieka, obsługa menadżerska gastronomii oraz prowadzenie działalności gastronomicznej. Nasz absolwent nabędzie nie tylko umiejętności w zakresie właściwego obsługiwania gościa, projektowania aranżacji sal i pomieszczeń konsumpcyjnych, ale też sporządzania i wykańczania dań przygotowywanych w sali konsumpcyjnej, nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia oraz obsługi przyjęć okolicznościowych. Technikum kelnerskie zapewnia najwyższą jakość nauki, dzięki czemu absolwent znajdzie pracę w każdym mieście, niezależnie, czy mówimy o placówkach w Polsce, takich jak Warszawa, czy o miejscach poza granicami kraju. Ponadto absolwent technikum kelnerskiego może prowadzić własną działalność gospodarczą.
Oferta adresowana jest do absolwentów gimnazjum. Kształcenie odbywa się w małych grupach i przyjaznej atmosferze, a kadrę stanowią osoby z dużym doświadczeniem oraz pasją. Technikum kelnerskie w Szkołach Mydłowskiej – Warszawa to gwarancja dostosowania się do współczesnych trendów oraz potrzeb, jakie rodzi rynek. Przedmioty wiodące uzupełniane są organizacją zajęć z języków obcych.

Nauka w szkole kończy się:

 • egzaminem maturalnym: poziom podstawowy z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, poziom rozszerzony- wybrany przedmiot
 • oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe:
  • T.9 - Wykonywanie usług kelnerskich
  • T.10. - Organizacja usług gastronomicznych

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy III

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru klasy IV

Technikum Kelnerskie Klasa 1

Języki obce: jęz. angielski, jęz. hiszpański, jęz. niemiecki.

Przedmioty zawodowe, np.: Zasady żywienia człowieka; Psychologia pracy kelnera; Technologia sporządzania potraw i napojów; Obsługa menedżerska gastronomii

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania sal konsumpcyjnych do obsługi gości;
 • wykonywania czynności związanych z obsługą gości;
 • rozliczania usług kelnerskich;
 • doradzania i udzielania informacji konsumentowi;
 • sporządzania i wykańczania dań przygotowywanych w sali konsumpcyjnej;
 • nakrywania stołów z uwzględnieniem pory dnia;
 • obsługi przyjęć, okolicznościowych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej.